Po co nam Polisa OC – Odpowiedzialność cywilna?

Polisa OC, każdy z nas teoretycznie wie co to jest ale kiedy jesteśmy poszkodowani często nie wiemy o co możemy się starać, a jako właściciele pojazdów często nie doceniamy bezpieczeństwa jakie niesie za sobą opłacenie polisy Odpowiedzialności Cywilnej.

Na rynku wyróżniamy wiele rodzajów polis OC. Są to polisy Odpowiedzialności Cywilnej:
dla właścicieli pojazdów
dla właścicieli gospodarstw rolnych
dla właścicieli firm
dla zawodowych kierowców
dla biur podróży
dla lekarzy
dla przeciętnego Polaka i wiele, wiele innych.

Każda z wyżej wymienionych polis różni się od siebie warunkami jakie muszą zostać spełnione aby polisa działała w konkretnej sytuacji. Jednak wszystkie mają także cechy wspólne takie jak, do zdarzenia nie mogło dojść z umyślnej winy sprawcy; ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym pieniądze za wyrządzone szkody do kwoty, która wyszczególniona jest w OWU – Ogólne Warunki Umowy.

Często spotykamy się z sytuacją kiedy polisa OC jest obowiązkowa. Kiedy?

Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest wykupić polisę OC dla pojazdu. Ubezpieczenie pojazdu ważne jest przez 12 miesięcy i opiewa na kwotę 1 miliona Euro w przypadku szkód na mieniu oraz na kwotę 5 milionów Euro w przypadku szkód na osobie. Każda polisa OC na pojazd osobowy jest taka sama. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu a nie do kierowcy.

Placówki medyczne jak i sami lekarze obowiązkowo wykupują polisę Odpowiedzialności cywilnej. W przypadku gdy jakikolwiek zabieg medyczny nie udałby się poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie właśnie z takiej polisy. Błędy medyczne to dość często spotykane zjawisko. Polisy te różnią się od siebie w zależności od placówek, przepisy nie określają kwot minimalnych na jakie powinna opiewać taka polisa.

Właściciele gospodarstw rolnych także zobowiązani są opłacać polisę OC. Polisa ta obejmuje wszystkich pracowników pracujących na konkretnym gospodarstwie rolnym. Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników jak i przez zwierzynę hodowlaną. Kwota na jaką chroni polisa OC w gospodarstwie rolnym jest taka sama jak w przypadku pojazdów osobowych czyli 1 milion Euro przy szkodach na mieniu oraz 5 milionów Euro przy szkodach na osobie.

Polisa OC w życiu codziennym to coraz częściej spotykana polisa dla przeciętnego Kowalskiego. Warto wykupić sobie polisę OC ponieważ będzie nas finansowo chronić w nieszczęśliwych wypadkach. W sytuacji kiedy np. nasz pies wyrządzi jakieś szkody tj. wybiegając na jezdnie uszkodzi pojazd lub kogoś ugryzie polisa OC pokryje wszelkie koszty. Gdy nieumyślnie uszkodzimy jakąś rzecz lub wyrządzimy osobie krzywdę, np. jeżdżąc na nartach , nasza polisa OC tak samo pokryje wszelkie koszty. Polisy takie nie mają uregulowań prawnych na jakie kwoty powinny chronić i w jakich sytuacjach. Są to indywidualne propozycje.

We wszystkich przypadkach należy jednak uważnie czytać OWU – Ogólne Warunki Umowy aby wiedzieć w jakiej sytuacji nasza polisa OC będzie nas chronić. Zdarza się bardzo często że ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do wypłaty odszkodowania w niektórych przypadkach.

Mamy nadzieję że ten wpis pomoże Państwu uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy.

 

 

Nasi klienci najczęściej trafiają na nasza stronę poprzez wpisane frazy : odszkodowanie Bielsko, odszkodowanie Rybnik oraz odszkodowanie Katowice.

By | 2017-08-07T15:21:53+00:00 Czerwiec 12th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment