zadośćuczynienie za śmierć, zwrot kosztów pochówku, renta dla bliskich z oc sprawcy, odszkodowanie z oc sprawcy, wypadek komunikacyjny, stypa, żałoba 2017-11-15T13:41:02+00:00

zadośćuczynienie za śmierć, zwrot kosztów pochówku, renta dla bliskich z oc sprawcy, odszkodowanie z oc sprawcy, wypadek komunikacyjny, stypa, żałoba